Eğitime kalan süre
:hrs:min:sec

Buyer Network Business
7.700 + Firma ve Yönetici

https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2019/03/IMG_6929.jpg

Tedarikçi Performans Değerlendirme ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Firma Yerinde Eğitim Verilir

Kurumsal Eğitim Fiyatı: 15.000 TL + KDV
İstanbul dışı eğitimlerde yol ve konaklama eğitim fiyatına ilave edilir.
Katılımcılara 15 adet 4.Baskı Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi kitabı verilir. Ücretsiz.
Eğitim talebi için egitim@satinalmadergisi.com adresi ile temasa geçiniz.
Tel : (0212) 509 5656

Bugünün rekabet ortamında tedarikçilerin işletme stratejilerinin gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkı sağlayabileceği daha fazla tartışılmaktadır. İşletmeler, tedarikçilerin etkin yönetimi konusunda sistem kurma arayışı içindedir. Tedarikçi performans yönetim sisteminin kurulması, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve tedarikçi geliştirme eğitimi kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:

 • Tedarikçi araştırma ve seçim kriterleri nelerdir?
 • Tedarikçi bölümlendirme çalışmalarının işletmeye katkıları neler olabilir?
 • Tedarikçi performans değerlendirme göstergeleri nelerdir?
 • Tedarikçileri kalite, maliyet, hız, esneklik ve yenilikçilik açısından istenilen seviyeye nasıl getirilebilir?
 • Tedarikçiler nasıl değerlendirilmeli ve yönlendirmelidir? Olumsuz yönlerin düzeltilmesi konusunda nasıl bir yöntem izlenmelidir?
 • Tedarikçilerle ilişkiler nasıl düzenlemelidir?
 • Tedarikçi, alıcı (müşteri) ilişkilerinde güven arttırıcı ve azaltıcı (zedeleyici) unsurlar

nelerdir?

 • Tedarikçilerle hangi alanlarda ve hangi sürelerle işbirliği yapılmalıdır?
 • Tedarikçi ödüllendirme türleri nelerdir?
 • Tedarikçi geliştirme stratejisi hangi tedarikçi grupları için uygulanabilir?
 • Tedarikçi Geliştirme Programı’nda nelere dikkat edilir?

Bütün bu soruların ortak noktası, işletme stratejisi ile tedarik stratejisi ve tedarikçi ilişkilerinin uyumlandırılmasıdır. Tedarikçi performansı, işletmeler için kritik önem taşımaktadır. Tedarikçi performansının operasyon (üretim veya hizmet), kalite ve maliyetler üzerinde pek çok yöneticinin düşündüğünden daha fazla etkisi bulunmaktadır. İyi bir tedarikçi performansı ve ilişki yönetimi rekabet avantajının sağlanmasında büyük katkı sağlamaktadır.


Eğitim İçeriği

Eğitim vaka (örnek olay) çözümlerine dayalıdır. Yetişkin eğitimi olup bilgi ve tecrübe paylaşımı üzerine kuruludur.

 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri 
 • Tedarik Zinciri Kararları
  •  Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
  •  Tedarik Zinciri Planlaması
  •  Tedarik Zinciri Operasyon
 •  Tedarik Zinciri Süreçleri
  •  Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
  •  İçsel Tedarik Zinciri Yönetimi
  •  Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
  • Stratejik Uygunluğun Başarılması
 • Müşteri ve Tedarik Zinciri Belirsizliğinin Anlaşılması
 • Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması
 • Stratejik Uygunluğun Sağlanması
  • Stratejik Odağın Başarılması (Şirketler Arası ve Operasyonlar Arası Odak)
 • Yerel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
 • İşlevsel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
 • Şirket Karlılığının Maksimize Edilme Anlayışı
 • Şirket Değerinin Maksimize Edilme Anlayışı
 • Çeviklik (Şirketler Arası ve Operasyonlar Arası Odak)
 • Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler
  • Tesisler ve Tesislerle İlişkili Ölçütler
  • Stok ve Stoklarla İlişkili Ölçütler
  • Taşıma ve Taşıma İle İlişkili Ölçütler
  • Bilgi ve Bilgiyle İlişkili Ölçütler
  • Kaynak ve Kaynak İle İlişkili Ölçütler
  • Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma İle İlişkili Ölçütler
 • Tedarik Zinciri Metodolojileri
  • Tedarik Zinciri Ön Çalışmaları
  • Yol Haritasının Oluşturulması
  • Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş
  • Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi

Tedarikçi İlişki Yönetimine Giriş

Tedarikçi Araştırma ve Seçim Kriterleri

Tedarikçi Bölümlendirme Çalışmalarının İşletmeye Katkıları

Tedarikçi Performans Değerlendirme Göstergeleri

Tedarikçi Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

Tedarikçi Sertifikalandırma

Tedarikçi Performans Göstergeleri

 1. Kalite Performans Göstergeleri
 2. Maliyet Performans Göstergeleri
 3. Teslimat Performans Göstergeleri
 4. Yenilikçilik Performans Göstergeleri
 5. Çevre Performans Göstergeleri

Stratejik Performans Göstergeleri

Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Tedarikçi Geliştirme

 1. Sonuç Odaklı Tedarikçi Geliştirme Programları
 2. Süreç Odaklı Tedarikçi Geliştirme Programları


BUYER NETWORK . NET İŞ ve TİCARET PLATFORMU

E-Posta : support@buyernetwork.net

 Sosyal medyada

Takip edinEtkinlik

SponsorlarEtkinlikte Yer Alan

Eğitmenler

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili ileri düzey eğitim
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/grayscale_image_generator-e1501790549472.jpeg

Prof. Dr. Murat

Erdal

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitimleri


 

 

 

This will close in 20 seconds