Satınalma, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi
Sektörel Vaka Tabanlı Eğitim ve Konferans

Sektörel ve Mesleki Eğitimler

Kurumsal eğitim talepleriniz: support@buyernetwork.net
Tel : (0212) 509 5656
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2021/03/Kategori_Yonetimi_Stratejik_satinalma.jpg

Sektörel Eğitim

Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi

Satınalma stratejisinin odağı işletmeyi dış etkilere karşı koruma, riskleri azaltma ve doğru proje için hedeflenen değeri yükseltmektir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu tüm kategorilerde emtia, teknik ekipman ve hizmet alımlarında aşama aşama doğru yapılanma ve aksiyonlar için yol haritası hazırlanmalıdır.

Stratejik satınalma, geleneksel olarak “en düşük fiyata” odaklanmak yerine tedarikten elde edilen değere odaklanır. İşletmenin içerisinde hatalı iş alışkanlıkları firmayı bir adım öteye taşımaktan uzaktır. Rekabet satınalma iş çevresinde yeni yöntemleri zorunlu kılmaktadır.

Firma hedeflerine ulaşmak için benzer tedarik ve kullanım özelliklerine sahip ürün veya hizmet grubu kategori olarak tanımlanmaktadır. Bu eğitimde, kategori yönetiminden başlayarak stratejik kaynak (sourcing) bulma, sözleşme yönetimi ve satınalmadan ödemeye (P2P) kadar tüm süreçler incelenmektedir. Stratejik tüm alanlarda maliyet – fiyat analizi, değer analizi ve toplam sahip olma maliyeti kavramları öğrenilecektir.

Eğitimi incele


Sektörel Eğitim

Sözleşme Yönetimi ve Sektörel Kontrat İncelemeleri Eğitimi ( SLA – Hizmet Seviye Anlaşmaları )

Eğitimde yer alan sözleşme terim ve kavramları satınalma yönetimi perspektifinden ele alınmıştır. Satınalma bölümü çalışanlarının ürün ve hizmet alımlarında sıklıkla karşı karşıya kaldıkları tedarikçi / taşeron ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla konuya satınalma yöneticisi yani operasyon yürütücüsü penceresinden bakılmasıuygun görülmüştür. Bu kapsamda sözleşme yönetiminin temel aşamaları, sözleşmenin temel unsurları, sözleşme türleri ve sözleşme yönetiminde sıklıkla yaşanan problemler ve sözleşmelerin yorumlanmasına yer verilmiştir.

Eğitimi incele

https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2021/01/sozlesme_kontrat_yonetimi.jpg
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/pazarlik-yonetimi.jpg

Sektörel Eğitim

Müzakere ve Pazarlık Yönetimi (Oyunlu)

İyi yöneticiler daima aldıkları doğru kararlar ile tanınırlar. Karar alma yeteneğinin geliştirilmesinde kuşkusuz müzakere ve pazarlık gücünün önemi büyüktür. Özellikle işletme ve çevresi (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yürütülen ticari pazarlıklarda bu konu hayli stratejiktir.

Pazarlık yönetim süreci; pazarlık öncesi dönem ve hazırlıklar, pazarlık oturumu ve pazarlık sonrası dönem olarak üç döneme ayrılmaktadır. Pazarlığın iyi yönetilmesi, her üç aşamada hangi adımların atılması ve nelerin yapılması/nelerin yapılmaması konusunda profesyonel hamlelere bağlıdır.

Eğitimi incele


Sektörel Eğitim

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Günümüzde uluslararası pazarlarda şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir.

Eğitim içerisinde işletmelerin özellikle üzerinde durduğu tedarik stratejisinin belirlenmesi, tedarik zinciri tasarımı, planlama ve operasyon konuları üzerinde durulmaktadır.

Eğitimi incele

https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/tedarik-zinciri.jpg
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/tedarik_zinciri_yonetimi.jpg

Uygulamalı Eğitim

Tedarikçi Performans Değerlendirme ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Bugünün rekabet ortamında tedarikçilerin işletme stratejilerinin gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkı sağlayabileceği daha fazla tartışılmaktadır. İşletmeler, tedarikçilerin etkin yönetimi konusunda sistem kurma arayışı içindedir. Eğitim Tedarikçi performans yönetim sisteminin kurulması, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve tedarikçi geliştirme eğitimi kapsamında gerçekleşmektedir.

Eğitimi incele


Tedarik Zinciri Süreçleri ve Performans Yönetim Sistemi

Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli (SCOR) Eğitimi (2 gün)


Eğitimi incele

https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/Metrikler.jpg
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/tedarik.jpg

Satınalma Yöneticiliği

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi eğitiminin amacı, satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinin işletme rekabet avantajının sağlanmasında doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır. Küresel rekabet ortamında satınalma, planlama, üretim ve lojistik operasyonları ve bölümler arası koordinasyon işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir.

Eğitimi İncele

Uzmanlık Alanımız

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurumsal Eğitimlerde Lider

https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2021/01/tedarik_zinciri_yonetimi_egitimi.jpgTelefonunuza İndirin (Ücretsiz)

Tedarik Zinciri Yönetimi Mobil Uygulama

Tedarik zinciri yönetimi alanında sektörel ve akademik destek cebinizde.

Apple Store için
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/mobil-uygulama.png


B2B İŞ ve TİCARET PLATFORMU

BuyerNetwork.net


ÜYE OLUN
https://tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2020/10/buyer-network_pro_logo.png