Tedarik Zinciri Yönetimi Haber / Makale / Bilgi Kaynağı


Lojistik-ve-Taşımacılık-Ders-Notları-3.jpg

Herkes için açık kaynak. Eşsiz bir kütüphane. TAŞIMACILIK  ve LOJİSTİK DERS NOTLARI Buyer Network Forum Bölümünde. 66 Dosya burada. Lojistik, taşımacılık, operasyon, depolama, dağıtım, sunum, ödev, vaka çalışması, sınav soruları ve testler burada. İlave olarak Dış Ticaret, Gümrük, Üretim, Kalite, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınalma Forumlarında yer alan klasörleri ziyaret ediniz.


Suna_Emekli.jpg

"Havayolu İhracat Operasyonları ve Dış Ticaret Lojistiği" eğitimi ile mesleki gelişiminiz için zaman ayırın. Eğitim sonunda birçok hediye fırsatı elde edeceğimiz bu programı kaçırmayın. Uluslararası Taşımacılıkta İhracat Süreci Havayolu İhracatı Örneği Üzerinden Dış Ticaret Lojistiği Freight Forwarder (Taşıma İşleri Organizatörü) kimdir ? Firmalar için Belgeler Havayolu Konşimentosu (AWB) İş Akış Süreçleri (girdiler-çıktılar) Havayolu Kargo Operasyonlarında Riskler Pandemi Sürecinde Lojistik Operasyon Sorunları (sahadan örnekler) Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Evrak Örnekleri Soru - cevap ve katkılar


shipping.jpg

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK VAKALARI

Prof. Dr. Murat ERDAL  merdal@istanbul.edu.tr

Bilgisayarınıza PDF olarak indirmek için tıklayınız.  

Mesleki ve kişisel gelişiminize yönelik olarak,

daha fazla örnek olay, eğitim notu, prosedür ve belge için BuyerNetwork.net i ziyaret edin.


Taraflar:
Intermodal Railway Transport (Murat Güvenli)

XYZ Lojistik ( Sevda Aklıselim)

İşin Kapsamı: Rotterdam’da bulunan 18 adet konteynerin Mannheim’a taşınması.

www.buyernetwork.net i ziyaret edin

Problem:

Intermodal Railway Transport ile davalı XYZ Lojistik German Metal firmasının mallarının Almanya-Mannheim’dan Türkiye’ye taşınması konusunda anlaşmışlardır. Davacı müvekkil anlaşma uyarınca Rotterdam’daki bir firmadan temin ettiği, bedelin davalı tarafından ödeneceği kararlaştırılan konteynerleri Mannheim’a getirmiş ve anlaşma konusu mallar Mannheim’dan Türkiye’ye sorunsuz bir şekilde ulaştırılmıştır.

Anlaşma uyarınca davacı müvekkil şirket aşağıda dökümü yapılmış olan fatura davalı şirkete tebliğ etmiştir.

07.07.20.. tarih ve 20841 no’lu fatura gereğince EUR.  10.127

09.07.20.. tarih ve 20843 no’lu fatura gereğince EUR.    8.137

21.07.20.. tarih ve 20846 no’lu fatura gereğince EUR.    4.030

03.08.20.. tarih ve 20848 no’lu fatura gereğince EUR.  16.466

EUR.  38.760

Davalı şirket tarafından yapılan kısmi ödemeler sonrası bakiye EUR. 5.700 borcunu ödememesi üzerine Bakırköy 1. İcra Md. 20../….. E. Sayılı dosyası ile davalı şirket aleyhine icra takibi yapılmış ve davalı şirketin haksız ve mesnetsiz borca, faize itirazları üzerine takip durmuştur. Ayrıca tarafların tacir olması sebebiyle uygulanan ticari faiz oranına yapılan itirazın da kabulü mümkün değildir.

Soru: Operasyonu analiz ediniz. Taraflar arasındaki söz konusu problemi ve iletişimi inceleyiniz.

Teklif ve Teyitler:

Davacı müvekkil tarafından davalı adına gönderilen e-mailde “… Rotterdam’da bulunan 18 adet konteynerimizin Mannheim’a nehir yoluyla getirilme maliyeti konteyner başına 300 euro’dur.Konteynerlerin depolama ücreti henüz elimizde yoktur…” şeklinde olduğu bildirilmiştir.

Söz konusu Rotterdam-Mannheim : 300 euro/konteyner konusu taraflar arasında yapılan görüşmelerde de anlaşmazlık konusu olmuş ancak davacı müvekkil şirket yetkilileri Rotterdam-Mannheim :300 euro/konteyner masrafının kendileri üzerinde bırakılmasını, gönderilen maillerde de açıkça belirtildiği gibi, kabul etmemişlerdir. Davalı şirket, 300 euro/konteyner ücretinin kendileri tarafından ödeneceğini kabul ederek davacı müvekkil şirket yetkililerine, konteynerlerin Rotterdam yola çıkarılması için 19.06.20.. tarihinde davacı müvekkil şirket yetkilileri adına gönderilen e-mail ile talimat vermişlerdir.

Davacı müvekkil şirket tarafından, davalı şirket adına gönderilen faturalara ve fatura içeriklerine davalı şirket tarafından itiraz edilmemiş ve faturalar ve fatura içerikleri kabul edilmiştir.

Her ne kadar dava konusu 5.700 Euro için (müvekkil tarafından davalıya tebliğ edilen faturalar tebliğ edilip kesinleştikten ve aradan çok uzun bir süre geçtikten sonra) davalı tarafından iade fatura düzenlenip davacı müvekkile gönderilmiş ise de bu iade faturaya karşı da yasal süre içerisinde davacı müvekkile şirket tarafından itiraz edilmiş ve iade faturalar kabul edilmemiştir.

 

Davalı şirket iddiaları ve davalı şirket tarafından düzenlenen iade faturaları kötü niyetli, haksız ve davacı müvekkilin alacağına sürüncemede bırakmak amacına yöneliktir.

Sayın bilirkişi tarafından, raporunda davalı tarafından tanzim edilmiş 19 adet faturanın hepsinin tarihinin 05.08.20.. tarihi olduğunu ve davacı müvekkil şirket tarafından davalı adına tanzim edilmiş olan 03.08.20.. tarih ve 20848 nolu faturaya davalı şirket tarafından süresi içerisinde 8 adet iade faturasının tanzim edildiğini belirtmiştir.

Ancak sayın bilirkişinin raporunda belirtmiş olduğu 8 adet iade faturanın süresinde tanzim edilmiş olduğu kabul edilse dahi, davacı müvekkil şirket tarafından davalı şirkete gönderilen e-maillere karşı konteyner başına 300 Euro’nun ödenip ödenmeyeceği konusunda sessiz kalınmıştır. Esasen 19 iade faturasından 8 tanesinin süresinde olması bir şeyi değiştirmemektedir, zira davalı şirketin özellikle taşıma işi tamamlanana kadar konteyner bedelleri ile ilgili hiçbir itirazda bulunmadığı halde, taşıma işi tamamlandıktan ve tüm faturalar tebliğ edildikten sonra iade faturası düzenlemesi haksız ve dayanaksızdır. Bu faturalardan 8 tanesinin süresinde olması, konteyner başına 300 Euro alınması konusundaki taraflar arasındaki anlaşmayı ortadan kaldırmamaktadır ve davacı müvekkil şirket alacağının 5700 Euro olduğu sabittir. Bu sebeple raporun bu kısmına itiraz ettiğimizi ve taşıma hukuku konusunda uzman (mümkünse öğretim görevlisi) bilirkişiden rapor alınması hususunun sayın Mahkemenin takdirinde olduğunu saygıyla belirtmek isteriz.

 

TARAFLAR ARASINDAKİ E-POSTA YAZIŞMALARI

———————

Merhaba, Sevda Hanım,

Yurtdışı acentelerimizle konuştuk ve haftalık 10 konteyner çıkış olacağını bildirdik.
D-68526- Gebze kapı teslim fiyatımız 1800 Eur dur. İyi Çalışmalar,

Murat Güvenlili – Intermodal Railway Transport

———————–

Murat Bey, Merhaba,

Bana transit süre / halkalı teslim / net maliyetleri ayrıntılı paylaşırsanız sevinirim.

Saygılarımla,

Sevda Aklıselim – XYZ Lojistik

———————–

Merhaba, Sevda Hanım,

Bizim maliyetlerimiz aşağıdaki gibidir:

D-68526 – Halkall; 1450 eur (Yurtdışı konteynerin iç nakliyesi +Yurtdışı konteynır elleçlemesi + demiryolu navlunu + Yurtdışı gümrüklemesi)

Halkalı elleçleme: 50 eur

Halkalı -Gebze -Halkalı iç nakliye: 400 TL + kdv

Transit süre çıkış gününe bağlı olarak 6-9 gün arasında değişmektedir.

İyi çalışmalar

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

———————–

Merhabalar

Toplantıda sorduğunuz sorularla ilgili olarak:

  • Trende rezervasyonumuzu 1 gün önceden iptal ettirirsek hiçbir ceza oluşmamaktadır.
  • İş başladıktan sonra vade konusunda esneklik sağlanabilmektedir.
  • 68526b bölge konteynır deposunda çok yakındır. Bu yüzden konteynır talebi olduğu anda araçlar çok kısa süre içinde gönderici deposuna yönlendirilebilmektedir. Bu yüzden 6-7 TIRı depoda bekletmeye gerek bulunmamaktadır. Bize depo adresini verebilirseniz size daha net bir süre belirtebiliriz. Acentemizin bize verdiği bilgiler yukarıdadır. Bize haftalık olarak ihtiyaç duyulan konteynır sayısını önceden bildirirseniz, organizasyonu o kadar sağlıklı yapabiliriz. iyi çalışmalar

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

———————–

Murat Bey Merhaba,

21.04 ve 25.04 tarihlerinde yüklenmek üzere 2 adet deneme siparişi yapacağız. Sizden çok acil yarın ve c.tesi için yükleme onayı rica ediyorum, yarın yüklersek yine yarın ki trenle çıkış yapabilecek miyiz?

c.tesi günü yüklediğimizde bekleme alanı ve yine tren çıkış tarihi için acil bilgi rica ediyorum.

Sevda Aklıselim – XYZ Lojistik

———————–

Sevda Hanım, Merhaba,

 Teklifimiz aşağıdaki gibidir:

  1. Maliyetler

Reckitt Fabrika ~ Mannheim Terminal: 120 eur

Mannheim – Sopron : 410 eur

Sopron – Halkalı: 770 eur

Kapıkule Gümrük konteyner takip formu ücreti: 20 eur

Halkalı Gümrük Elleçleme: 50 eur

Halkalı Gümrük: 20 eur

Halkalı Gebze: 270 eur

Toplam maliyet 1660 euro

Tek seferlik ödenecek ücretler:

Rotterdam -Mannhiem Barca kullanarak (Nehir yolu ile) :300 eur/konteyner. 9 konteyner 29.06 da yüklenecek ve 02.07 de Mannhiem’de olacak ve 03.02 tarihinde Reckitt depoda yüklemeye hazır bulunabilecek. Sizin talebiniz doğrultusunda Rotterdamda kalan 10 konteyneri Mannheim’e yönlendireceğiz.

2)Çıkış günleri: Her hafta Salı ve Perşembe günleri Mannheim den çıkış vardır.Yoğunluğa göre ek seferlerde konulabilmektedir..

3)Transit Süre: Sopron’daki aktarma durumuna göre 6-8 gün de Konteynerler Halkalı’da oluyor.

4)03.07 itibariyle her gün Reckittin deposunda sabah ve öğlen 2 konteyner bulundurabileceğiz. Yurtdışındaki iç nakliye yapan acentemizle de bir anlaşma yaptık ve konteynerin sabah 8 de Reckitt depoya bırakacağız ve daha sonra Reckitt’den Yüklendiği bilgisi geldikten sonra boş konteyner depoya gönderilecek yükleme yapılmış konteyner depodan alıp tren istasyonuna götürülecek.

Burada hazır bekleyen vagonların üzerine koyacağımızdan dolayı ekstra bir elleçleme ücreti ile karşılaşılmayacaktır.

5) Vagon yüklemesi için fiyat oluşturulması uzun sürmektedir. Özellikle Almanya’da demiryollarının büyük bölümü özel firmalara ait olduğundan fiyat oluşturmak hem uzun süren bir işlemdir; hem de diğer geçiş yapacağı ülkelerden de fiyatlar alınacağından yarına kadar vagon fiyatı vermemiz mümkün değildir.

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

———————–

Murat Bey Merhaba,

Rotterdam’dan 5 adet yerine 10 adet konteyner getirmeye karar verdik. Gerekli organizasyonu yapıp, çıkış ve varış tarihlerini bildirmenizi rica ederim. Mannheim’a varış tarihine göre yeni yükleme programını tarafınıza göndereceğim.

Ayşe Karaca – XYZ Lojistik

———————–

Merhaba Ayşe Hanım,

Yurtdışı boş konteyner yollayacağını belirtti. Bildiğiniz gibi şu anda 3 adet boş konteyner var. Rotterdam’daki konteynerleri en erken haftaya Mannheimde yapabiliriz.

 

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

 

———————–

Merhaba,

RSTU100476-1 yüklenmiş, aldırılıp yenisini bırakmalarını rica ediyorum.

Bu arada Cuma’ya kadar 5 konteyner daha yükleyeceklerini söylüyorlar.

Yeniden konteyner eklemek istersek ne zaman Almanya’da olur.

Ayşe Karaca – XYZ Lojistik

———————–
Merhaba Sevda Hanım,

German Metal Fabrika – Mannheim: 120 EURO

Mannheim – Sopron: 410 EURO

Sopron – Halkalı: 770 EURO

Kapıkule Gümrük konteyner takip formu ücreti: 20 EURO

Halkalı Gümrük Elleçleme: 50 EURO

Halkalı Gümrük: 20 EURO

Halkalı Gebze: 245 EURO

Toplam maliyet 1635 Euro ya inmiştir. (Bu fiyatlarda indirim haftada 8-10 konteyner çıkış yapılacağı belirtilerek alınmıştır.)

Bu işten bize vereceğiniz profit ne olacak acaba?

İyi çalışmalar.

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

———————–

Tekrar merhaba,

50 Euro/ bu arada vade 14 gün müydü?

Size de uygunsa teyidinizi bekliyoruz.

Teşekkürler.

Sevda Aklıselim – XYZ Lojistik

———————–

Merhaba Sevda Hanım,

Bize düşen payı biraz daha arttırma şansınız var mı?

Bu fiyatları alabilmek için bütün acentelerle konuşup taahhütlerde bulunduk ve indirimler aldık. Siz indirim talebinde bulunmadığınız halde biz bütün aldığımız indirimleri direkt size yansıttık. Çingene pazarlığı yaptığımızı sanmayın. Sadece sizden bizi biraz daha desteklemenizi istiyoruz.

Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar.

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

———————–

 

Slm,

Aşağıdaki maliyetler sabit kalmak kaydı ile 1.715 Euro olarak bize fatura kesebilirsiniz. Bu durumda vade 30 güne çıkabilir.

Konu ile ilgili teyidinizi bekleriz.

Sevda Aklıselim – XYZ Lojistik

 

———————–

 

NOT: Ek 1 de XYZ Lojistik Türkiye’nin bize göndermiş olduğu sözleşmeyi bulabilirsiniz.

 

Korhan Bey Merhaba,

 

Ekte size telefonda bahsettiğim anlaşmayı gönderiyorum. Bir an önce imzalayıp imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanan şirket kuruluşu ile ilgili yazıyı da rica ediyorum.

Sevda Aklıselim – XYZ Lojistik

———————–

 

NOT: Ek 2 de Intermodal Railway Transport firmasının toplantılarda konuşulan ve XYZ Lojistik Türkiye ile görüş birliğine varılarak hazırlanan sözleşme vardır.

Merhaba Sevda Hanım

Siz sözleşmeyi bu şekilde onaylandıktan sonra hemen imzalayıp göndeririz.

İyi çalışmalar.

 

Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

———————–

Sevda Hanım Merhaba,

Sözleşmeye de belirtmek istediğiniz bir sefere mahsus, eğer konteynır Ladenburg da yüklemeye hazır bulundurulmazsa tarafımıza fatura edilecek 300 Euro maddesini kabul etmemiz ne yazık ki mümkün değildir.

Bundan önce yaptığımız görüşmelerde tarafınızdan Rotterdam – Mannheim konteyner taşıması için oluşan 300 Euro’luk masrafın geri ödenmesi konusunda hiçbir bilgi verilmedi, ayrıca konteynerlerin geri dönüşü için biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Faka şu anda ihracat TIRları o kadar düşük fiyatlara gidiyor ki gelen konteynerleri aynı sayıda geri göndermemiz çok zor gözüküyor.

İlk görüştüğümüz gün ve daha sonraki görüşmelerimizde ihracat yükü bulunamazsa yurtdışında konteyner sıkıntısı yaşanacağını bunun bir tek bizim değil diğer tüm konteyner taşıması yapan firmaların sorunu olduğunu defalarca belirtmiştik. Bu nedenle Ladenburg da yapılacak yüklemeler tamamen ihracat taşımalarıyla doğru orantılıdır.

Biz geri dönüş için mümkün olan tüm müşteriler ile görüşüyoruz fakat şu an kesinleşen bir yüklememiz bulunmamaktadır.

Bizim elimize geçecek kar oranıyla 300 Euro/konteyner masrafı kabul etmemiz zaten bu ihracat düşüklüğü olan bir ortamda çok büyük bir risk olacaktır.

Ladenburg yüklemeleri şu an bizim için en önemli projedir. Bu yüklemeleri devam ettirebilmek için ihracat yükleri konusunda sizden de yardımlarınızı bekliyoruz.                                                                    Murat Güvenli – Intermodal Railway Transport

 

———————–                                                   

Korhan Bey Merhaba

Çarşamba saat 13: 30 da gelmenizi rica ediyoruz.

Konu ile ilgili teyidinizi bekliyoruz.

Sevda Aklıselim – XYZ Lojistik

———————–

  • Yapılan toplantıda Intermodal Railway Transport firması XYZ Lojistiğin göndermiş olduğu sözleşmeyi kabul etmeyip kendi sözleşmelerinin imzalanmasını istemişlerdir. Bu toplantıda XYZ yöneticisi olan Sevda Aklıselim konteynerler için geri dönüş yükü bulmaz isek her konteynır için Rotterdam –Mannheim taşıma bedeli olan 300 Euro/konteynır ücretini ödemeyeceklerini ve Intermodal Railway Transport firmasının işlerini bozacaklarını ibaresini kullanarak kötü niyet belirtmişlerdir.

 

  1. FATURA

 

Tarih: 07.07.20..

 

GÖNDERİCİ         : GERMAN METAL GmnH

ALICI                    : GERMAN METAL TÜRKİYE

KAP                      : 2376-2338-2380-2376-2376          BRUT KG: 20948-20203-

YÜK CİNSİ           : METAL                                              20793-16574-15598-KGs

KONTEYNER NO: RSTU 1004223 / 1004244 / 1004537 / 1004671 / 1005071

 

AÇIKLAMALAR

Yukarıda detayları verilen yükün ALMANYA-TÜRKİYE navlun ücretidir.

NAVLUN: 1.715 EUR x 5 = 8575 EURO

KONTEYNER DEPOLAMA = 52 EURO

ROTTERDAM-MANNHEIM KONTEYNER TAŞIMASI:300 EUR x 5 =1500 EURO

TOPLAM = 10.127 EURO

 

  1. FATURA

 

Tarih: 09.07.20..

GÖNDERİCİ         : GERMAN METAL GmnH

ALICI                    : GERMAN METAL TÜRKİYE

KAP                      : 33-33-33-33              BRUT KG: 18046-15004-18473-16453 KGs

YÜK CİNSİ           : METAL

KONTEYNER NO: RSTU 1005153 / 1005364 / 1005390 / 1005868

 

AÇIKLAMALAR

Yukarda detayları verilen yükün ALMANYA – TÜRKİYE navlun ücretidir. NAVLUN:1.715 EUR x 4 = 6860 EURO

KONTEYNER DEPOLMA = 77 EURO

ROTTERDAM-MANNHEIM KONTEYNER TAŞIMASI: 300 x 4 =1200 EURO

TOPLAM = 8137 EURO

 

  1. FATURA

 

Tarih: 21.07.20..

 

GÖNDERİCİ         : GERMAN METAL GmnH

ALICI                    : GERMAN METAL TÜRKİYE

KAP                      : 33-33                                                 BRUT KG: 16574-15598-KGs

YÜK CİNSİ           : METAL

KONTEYNER NO: RSTU 100560 – 0 / RSTU 100543 – 0

 

AÇIKLAMALAR

Yukarıda detayları verilen yükün ALMANYA-TÜRKİYE navlun ücretidir.

NAVLUN: 1715 EUR x 2 = 3430 EURO

ROTTERDAM-MANNHEIM KONTEYNER TAŞIMASI: 300 EUR x 2 = 600 EURO

TOPLAM = 4030 EURO

  1. FATURA

 

Tarih: 03.08.20..

 

GÖNDERİCİ         : GERMAN METAL GmnH

ALICI                    : GERMAN METAL TÜRKİYE

KAP                      : 33-33-33-33-33-33-33-33   BRUT KG:17009-16078-19084-18555

YÜK CİNSİ           : METAL                                         -15749-13396-20283-19381KGs

KONTEYNER NO: RSTU 1005282 / 5873 / 4096 / 4291 / 4389 / 4687 / 5554 / 5981

 

AÇIKLAMALAR

Yukarıda detayları verilen yükün ALMANYA-TÜRKİYE navlun ücretidir.

NAVLUN: 1715 EUR x 8 = 13720 EURO

MANNHEIM DEPOLAMA 8 KONTEYNER İÇİN TOPLAM: 346 EURO

ROTTERDAM-MANNHEIM KONTEYNER TAŞIMASI: 300 EUR x 8 =2400 EURO

TOPLAM = 16466 EURO


Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitimleri


 

 

 

This will close in 20 seconds