Tedarik Zinciri Yönetimi Haber / Makale / Bilgi Kaynağı


Surdurulebilirlik-Okulu-Test2.jpg

Şirket Sürdürülebilirlik Komite Üyelerinizle paylaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Okulu Eğitim Notları.

Test – 1 Link: https://satinalmadergisi.com/surdurulebilirlik-sinav-sorulari-surdurulebilirlik-okulu/

Test – 2 Link: https://satinalmadergisi.com/surdurulebilirlik-okulu-test-2/

Hazırlayan: Prof. Dr. Murat ERDAL

İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi ABD Başkanı

Satınalma, tedarik, İzlenebilirlik, Sürdürülebilirlik, satın alma, tedarik zinciri, sınav, okul, test, gelişim, öğrenme, konu, sürdürülebilirlik okulu

#sürdürülebilirlik #test #kazanım #gelişim #çevre #öğrenme #eğitim #eğitimNotu #iklim  #sınav #soru #test #eğitim #öğrenme #tedarikzinciri 

Anahtar sözcükler: Satınalma, tedarik, İzlenebilirlik, Sürdürülebilirlik, satın alma, tedarik zinciri, sınav, okul, test, gelişim, öğrenme, konu, sürdürülebilirlik okulu 


sürdürülebilir-kalkınma-hedefleri-1200x600.png

Yeşil Satınalma ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Şirket eğitim talebinizi merdal@istanbul.edu.tr adresine iletiniz.

Eğitmen: Prof. Dr. Murat ERDAL

Eğitim Amacı:

Tedarik zinciri yapıları; iklim değişimleri ve çevre felaketleri ile hızla değişiyor.

Bugün şirketler, çevre ve paydaşları ile ilişkilerine daha fazla özen gösteriyor. Tedarikçi, satıcı, alt yüklenici, fason, taşeron ilişkileri yeniden değerlendiriliyor. Yeni dönem, ilişkileri farklı bir zemine taşıyor. Yeni dönemin getirdiği temel farklılık sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarındaki köklü değişim.

Tüm tedarik zinciri boyunca çevre ve insan ön planda olmak zorunda. Müşteriler, firmalarımızın çalışma koşulları,

hak ve özgürlükler, etik kodlar, fırsat eşitliği, ayrımcılık, taciz, çocuk işçi gibi pek çok konudaki uygulamalarını sorguluyor.

Kendi şirketimizden başlayarak ekosistemin önceliğini çevre ve insana saygı odaklı kurgulamalıyız.

Ürün ve hizmet aldığımız tedarikçilerden başlayarak ürün ve hizmet sattığımız tüm müşterilere kadar etkileşimlerimizi sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirmeliyiz.

Tedarikçilerin iş ortamı, çalışanları ve çevre ile ilişkileri artık bizim gündemimizde. Sosyal uygunluk kriterleri temelinde sosyal performans göstergelerini yapılandırmak mecburiyetindeyiz.

Ekolojik tasarımdan, yeşil satınalmaya, çevreye duyarlı üretimden yeşil lojistik uygulamalarına kadar tüm tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirlik kültürünü inşa etmeliyiz.

Bu eğitimde tedarik zincirinizin daha yeşil ve etik bir temele taşımak için yeni fikirler öğreneceksiniz. Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi popüler bir anlayış değil bir zorunluluktur. Olmazsa olmazdır.

Eğitimin amacı, uçtan uca tedarik zinciri yönetimi içerisinde bütün süreçlerin “sürdürülebilirlik” esaslı yeniden tanımlanmasını analiz etmektir.

Eğitim Süresi: 2 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim İçeriği:

o Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi

o Sürdürülebilirlik Kavramı

o Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

o Küresel Regülasyonlar (Yeşil Mutabakat vd.) ve Uygulamalar

o Bütünsel Yeşil Yönetim ve Döngüsel Ekonomi

o Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK “FİKİR AŞAMASINDAN DOĞAYA”

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

o Sürdürülebilir Hedefler ve İş Modelleri

o Sürdürülebilirlik Kültürünü İnşa Etmek

o Sürdürülebilir Satınalma Politikaları ve Stratejileri

o YEŞİL SATIN ALMA: Yeşil Bir Tedarik Planı Geliştirme

o Tedarikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk

o Çevresel ve Sosyal Etkiler

o Risk Haritalandırma

o Etik Kodlar

o GRI Küresel Raporlama Girişimi

o ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi  

o Sosyal Performans Göstergeleri ve Uygunluk Kriterleri

o Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

Tasarım ve Ar-Ge

o Eko-İnovasyon ve Ekolojik Tasarım Kültürü

o Çevre Dostu Ürün Geliştirme

o Ürün Kalitesi ve İnsan Sağlığı

o Malzeme Azaltma, Yalınlaştırma

LCA Hayat Eğrisi Değerlendirme

İmalat

o Yeşil Üretim ve Operasyon

o Üretim Prosesleri; Atık ve Artıklar

o Atık Hiyerarşisi

o Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001

o Tesis Yönetimi ve Şirket Çevre Kültürü

o Sürdürülebilir Çalışma Koşulları

o ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

o Geri Dönüşüm ve Yeniden Üretebilirlik

o Yeşil OSB

Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

o Sürdürülebilir Tedarik ve Yeşil Satınalma ISO 20400

o Tedarikçi İlişkilerinde Çevre ve İnsan

o Tedarikçilere Rehberlik Etme ve Sürdürülebilirlik Hedeflerini Tedarikçilerle Paylaşma

o Tedarikçi Etik Kodları (Davranış Kuralları)

o Tedarikçi Bilgi Formları (Sürdürülebilirlik Maddelerinin Eklenmesi)

o Sürdürülebilirlik; Tedarikçi Araştırması ve Seçiminde Yeni Dönem

o Tedarik Ekosistemi, Profesyonellik ve Kurumsallaşma

o Tedarikçi Saha Ziyaretleri ve Yerinde Denetim

o Sözleşmelerde Sürdürülebilirlik ve yeni KPI’lar

o Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri ve Çevre

o Tedarikçi Kalite El Kitabı (Çevre ve İnsan Boyutunda Yeni Düzenlemeler)

o Sürdürülebilirlik Esaslı Tedarikçi Geliştirme Yolculuğu

Lojistik Yönetimi

o Yeşil Lojistik

o Paketleme ve Ambalajlama

o Taşıma ve Regülasyonlar

o Depolama; Tesis ve Operasyon Yönetimi

o Dağıtım Operasyonları

o Sahadan Örnek Olay ve Vakalar

Pazarlama ve Satış

o Pazarlama Trendleri

o Yeşil Aklama

o Pazarı ve Müşteriyi Anlamak

o Paylaşım Ekonomisi, Tüketimi Azaltmak

Sürdürülebilirlik Raporları

Sahadan Örnek Olay ve Vakalar

 


5Tedarik-Zinciri-Yönetimi-Yüksek-Lisans-Programı-1200x1200.jpg

YÜKSEK LİSANS YÜKSEK HEDEFLER.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programları Başvuru Tarihleri: 15 – 19 Ocak 2024.Uzaktan başvurunuzu yapabilirsiniz .

Program yüz yüze olup Beyazıt Kampüsü’ndedir.

ONLINE BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN https://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/tr/_ ZİYARET EDİNİZ.

Prof. Dr. Murat ERDAL merdal@istanbul.edu.tr

Anahtar Sözcükler:

Yüksek Lisans, Lisans üstü, Program, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, tedarik zinciri yönetimi,

Satın alma, satınalma, tedarik, lojistik, üretim, planlama, karar alma, modelleme,  Depo, depolama, depo yönetimi, iç denetim, katma değer, rekabet, maliyet, harcama analizi, tasarruf, değer,  Satın alma Dergisi, Dergi, B2B, Profesyonel, değer zinciri, purchasing, procurement, supply, supply chain, supply chain management, Kurumsal Pazar, Analitik, CRM, e-iş, e-ticaret, inovasyon, innovation, satınalma 4.0, tedarik zinciri 4.0, endüstri 4.0, sürdürülebilirlik, 


KAPAK-Satınalma_Dergisi-Ekim2023-1200x1697.jpg

Kurumsal Pazarın (B2B) Doğru Adresi
Satınalma Dergisi Ekim 2023 Sayı:130 Yayında

Değerli yöneticiler,

Satınalma dergisi ekim sayımız yine dopdolu. Katkı veren tüm yazar ailemize teşekkür ediyorum.
Sektörden yöneticiler ve akademisyenlerimizin kaleme aldığı pek çok makaleyi bu sayımızda bulacaksınız. Keyifli okumalar dilerim.

Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Verileri “Uyarı” Veriyor

İmalat PMI

Eylül ayı Avrupa bölgesi İmalat PMI 43,5 olarak gerçekleşti. Üç büyük ekonomi verilerine baktığımızda; Almanya İmalat PMI 39,6 Fransa 44,2 ve İngiltere 44,3 seviyesinde oldu. Ülke imalat verilerinin uzun bir süredir kritik eşik olan 50 seviyesinin altında olması elbette düşündürücü. ABD İmalat PMI 49,8 seviyesine gelerek toparlanma eğiliminde.  İhracat pazarlarımızdaki gelişmeler, özellikle üretim alımlarındaki daralma doğal olarak Türk girişimcisini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle siparişlerin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Konteyner Endeksleri

Drewry Konteyner Endeksi ekim ayı ilk haftası itibariyle % 1,1 azalarak 1.389,5 dolara geriledi. Geçen yılın aynı haftasına göre % 62,3 düştü.

Baltık Konteyner Endeksi % 7 düşüşle 1.089 dolar oldu. Endeks geçen yılın aynı döneminde 3.699,22 dolardı. 
Ana güzergahlardan Uzakdoğu / Çin – Akdeniz Endeksi FBX13  % 6 düşüşle 1.490 dolar oldu.

Tüm emtia kategorilerinde olduğu gibi konteyner operasyonlarında da düşüş trendleri ithalat ve satınalma yöneticilerini daha fazla spot alım kararlarına yönlendirmektedir.

Tedarik Zinciri Gündem Klasörü
Aylık düzenli yayınladığımız Tedarik Zinciri Gündem klasörünün ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız egitim@satinalmadergisi.com a talebinizi kısaca iletebilirsiniz.

Şirket Eğitimleriniz İçin Doğru Teklif Alın.

Tedarikçi performans değerlendirme eğitiminde müzakere ve pazarlık tekniklerine, kurumsal pazarda satış yönetiminden sürdürülebilirliğe kadar uygun fiyatla eğitim hizmetleri sunuyoruz. Referanslarımıza güveniyoruz.
Eğitim kataloğumuzu satinalmadergisi.com/egitim.pdf indirerek şirket ihtiyacınıza doğru eğitimleri alabilirsiniz.

Ekibinizi Geliştirin

E-Dergi Aboneliği ile Ekibinizin Yetkinliklerini Yükseltin

Ekibinizin mesleki gelişimi için bir adım atın. Departman olarak dergi arşivine (130 sayı), mesleki raporlarına ve bir yıl boyunca 12 sayıya erişim sağlayın. Dijital dergi aboneliği için https://satinalmadergisi.com/dijital-islem-merkezi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yeni sayımızda görüşmek üzere,
Prof. Dr. Murat ERDAL – Satınalma Dergisi – Editör


Tedarik-Zinciri-gundemi-SATINALMA-1200x1200.png

Eylül 22, 2023 Prof. Dr. Murat Erdal0

Tedarik Zinciri Gündemi Eylül 2023 Yayında. 74 Sayfa Raporu İndirebilirsiniz. Değerli Yöneticiler, G-20 Liderler Zirvesi 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan’da gerçekleşti. Kapakta yer verdiğim ve yeni bir proje olarak düşünülen uluslararası taşımacılık koridoru da gündeme düştü. Güzergah içerisinde birden fazla yükleme – boşaltma – aktarma operasyonu görünüyor.


Kapak-Satınalma-Dergisi-Temmuz-2023-1200x1697.png

Temmuz 9, 2023 Prof. Dr. Murat Erdal0

Değerli yöneticiler, Satınalma iş çevresinin önemle takip ettiği veriler uluslararası piyasadaki durağanlığı gözler önüne seriyor. Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Verileri Satınalma Dergisi Küresel İmalat PMI Endeksi 48,8 Hizmetler Sektörü PMI Endeksi 55,5 ve Bileşik PMI Endeks 54,4 olarak gerçekleşti. Bu tablo kuşkusuz imalatta talebin azaldığına ilişkin önemli bir gösterge. Drewry bileşik Dünya Konteyner Endeksi haziran ayı son haftasında % 2,7 düşerek 40 ft'lik konteyner başına 1.494,46 $'a geriledi. Baltık Konteyner Endeksi’de yine aynı şekilde %2 gerileme göstererek 1.277 $ oldu. Çin/Uzakdoğu – Akdeniz güzergâh endeksi % 1 düşerek 2.188 $ seviyelerine geldi. IATA verilerine göre ise havayolu kargo taşımacılığında küresel talep bir önceki yıla göre % 5,2 düştü. Kapasite tarafında ise yolcu uçak hareketliliği dolayısı ile önemli artış var. Emtia fiyat hareketlerini de analiz ettiğimiz ve aylık düzenli yayınladığımız Tedarik Zinciri Gündem sunum klasörünün temmuz ikinci haftasında internet sitemizden indirebilirsiniz.


Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitimleri


 

 

 

This will close in 20 seconds