Yüksek Lisans, Yüksek Hedefler
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı


Yeşil Satınalma ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

sürdürülebilir-kalkınma-hedefleri-1200x600.png

Yeşil Satınalma ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Şirket eğitim talebinizi merdal@istanbul.edu.tr adresine iletiniz.

Eğitmen: Prof. Dr. Murat ERDAL

Eğitim Amacı:

Tedarik zinciri yapıları; iklim değişimleri ve çevre felaketleri ile hızla değişiyor.

Bugün şirketler, çevre ve paydaşları ile ilişkilerine daha fazla özen gösteriyor. Tedarikçi, satıcı, alt yüklenici, fason, taşeron ilişkileri yeniden değerlendiriliyor. Yeni dönem, ilişkileri farklı bir zemine taşıyor. Yeni dönemin getirdiği temel farklılık sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarındaki köklü değişim.

Tüm tedarik zinciri boyunca çevre ve insan ön planda olmak zorunda. Müşteriler, firmalarımızın çalışma koşulları,

hak ve özgürlükler, etik kodlar, fırsat eşitliği, ayrımcılık, taciz, çocuk işçi gibi pek çok konudaki uygulamalarını sorguluyor.

Kendi şirketimizden başlayarak ekosistemin önceliğini çevre ve insana saygı odaklı kurgulamalıyız.

Ürün ve hizmet aldığımız tedarikçilerden başlayarak ürün ve hizmet sattığımız tüm müşterilere kadar etkileşimlerimizi sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirmeliyiz.

Tedarikçilerin iş ortamı, çalışanları ve çevre ile ilişkileri artık bizim gündemimizde. Sosyal uygunluk kriterleri temelinde sosyal performans göstergelerini yapılandırmak mecburiyetindeyiz.

Ekolojik tasarımdan, yeşil satınalmaya, çevreye duyarlı üretimden yeşil lojistik uygulamalarına kadar tüm tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirlik kültürünü inşa etmeliyiz.

Bu eğitimde tedarik zincirinizin daha yeşil ve etik bir temele taşımak için yeni fikirler öğreneceksiniz. Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi popüler bir anlayış değil bir zorunluluktur. Olmazsa olmazdır.

Eğitimin amacı, uçtan uca tedarik zinciri yönetimi içerisinde bütün süreçlerin “sürdürülebilirlik” esaslı yeniden tanımlanmasını analiz etmektir.

Eğitim Süresi: 2 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim İçeriği:

o Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi

o Sürdürülebilirlik Kavramı

o Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

o Küresel Regülasyonlar (Yeşil Mutabakat vd.) ve Uygulamalar

o Bütünsel Yeşil Yönetim ve Döngüsel Ekonomi

o Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK “FİKİR AŞAMASINDAN DOĞAYA”

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

o Sürdürülebilir Hedefler ve İş Modelleri

o Sürdürülebilirlik Kültürünü İnşa Etmek

o Sürdürülebilir Satınalma Politikaları ve Stratejileri

o YEŞİL SATIN ALMA: Yeşil Bir Tedarik Planı Geliştirme

o Tedarikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk

o Çevresel ve Sosyal Etkiler

o Risk Haritalandırma

o Etik Kodlar

o GRI Küresel Raporlama Girişimi

o ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi  

o Sosyal Performans Göstergeleri ve Uygunluk Kriterleri

o Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

Tasarım ve Ar-Ge

o Eko-İnovasyon ve Ekolojik Tasarım Kültürü

o Çevre Dostu Ürün Geliştirme

o Ürün Kalitesi ve İnsan Sağlığı

o Malzeme Azaltma, Yalınlaştırma

LCA Hayat Eğrisi Değerlendirme

İmalat

o Yeşil Üretim ve Operasyon

o Üretim Prosesleri; Atık ve Artıklar

o Atık Hiyerarşisi

o Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001

o Tesis Yönetimi ve Şirket Çevre Kültürü

o Sürdürülebilir Çalışma Koşulları

o ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

o Geri Dönüşüm ve Yeniden Üretebilirlik

o Yeşil OSB

Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

o Sürdürülebilir Tedarik ve Yeşil Satınalma ISO 20400

o Tedarikçi İlişkilerinde Çevre ve İnsan

o Tedarikçilere Rehberlik Etme ve Sürdürülebilirlik Hedeflerini Tedarikçilerle Paylaşma

o Tedarikçi Etik Kodları (Davranış Kuralları)

o Tedarikçi Bilgi Formları (Sürdürülebilirlik Maddelerinin Eklenmesi)

o Sürdürülebilirlik; Tedarikçi Araştırması ve Seçiminde Yeni Dönem

o Tedarik Ekosistemi, Profesyonellik ve Kurumsallaşma

o Tedarikçi Saha Ziyaretleri ve Yerinde Denetim

o Sözleşmelerde Sürdürülebilirlik ve yeni KPI’lar

o Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri ve Çevre

o Tedarikçi Kalite El Kitabı (Çevre ve İnsan Boyutunda Yeni Düzenlemeler)

o Sürdürülebilirlik Esaslı Tedarikçi Geliştirme Yolculuğu

Lojistik Yönetimi

o Yeşil Lojistik

o Paketleme ve Ambalajlama

o Taşıma ve Regülasyonlar

o Depolama; Tesis ve Operasyon Yönetimi

o Dağıtım Operasyonları

o Sahadan Örnek Olay ve Vakalar

Pazarlama ve Satış

o Pazarlama Trendleri

o Yeşil Aklama

o Pazarı ve Müşteriyi Anlamak

o Paylaşım Ekonomisi, Tüketimi Azaltmak

Sürdürülebilirlik Raporları

Sahadan Örnek Olay ve Vakalar

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Platformu

Tedarik Zinciri Yönetimi Platformu

- > İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ilgili güncel bilgi. - > Kurumsal pazarda B2B satış geliştirme ve markalama faaliyetleriniz için SATINALMA DERGİSİ (12. yıl 132 sayı).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitimleri


 

 

 

This will close in 20 seconds